Verbindende en energieke schoolleider in Enschede

Organisatieprofiel:
De Mecklenburg en de Prins Mauritsschool vallen onder het bevoegd gezag van stichting VCO Oost-Nederland . VCO Oost-Nederland is een gezonde, zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs en kinderopvang met passende zorg voor elke leerling.
De veertien scholen van stichting VCO Oost-Nederland in Twente en de Achterhoek (www.vco-oostnederland.nl) handelen vanuit een christelijke levensovertuiging.
 
Het onderwijs op de Mecklenburg en de Prins Mauritsschool is gebaseerd op het jaarklassensysteem. De scholen hebben een leerlingenpopulatie van in totaal ongeveer 265 leerlingen, waarvan het mederendeel Syrisch-orthodox is. Na een periode met veel wisselingen
in de directie zijn de scholen klaar om een volgende stap te maken op weg naar nog beter kwalitatief goed onderwijs. De grootste uitdagingen vormen het voortbouwen aan een ontwikkelingsgericht team, het vasthouden van de kwaliteit van het taalonderwijs en
het profileren van de scholen in de wijk. De school hecht waarde aan de christelijke identiteit vanwege de samenstelling van de leerlingenpopulatie.
 
Functieprofiel
Wij zijn op zoek naar een ondernemende en creatieve leider:

 • Je bent ondernemend omdat onze scholen het nodig hebben om buiten de school te laten zien wie ze zijn, kansen te benutten en samen met de andere scholen in Enschede-Zuid een goed en stevig aanbod neer te zetten.
 • Je bent een leider voor het team. Je verbindt, nodigt en daagt uit. Je stimuleert de teams om samen te werken en het onderwijs verder te moderniseren, door de volgende stap te maken naar een professionele leergemeenschap.
 • Je bent een doorzetter en een aanpakker. Onze populatie is een uitdaging. Als teams gaan we hiervoor. We hebben een directeur nodig die doorgaat en ons aanmoedigt, stimuleert en zelf ook stevig in zijn/haar schoenen staat.
 • Je bent onderwijskundig sterk. We hebben iemand nodig die zich wil verdiepen in onze leerlingenpopulatie en bereid is zich te verdiepen in wat onze leerlingen nodig hebben. Kennis van NT2 is een pré.
 • Je bent een goede organisator. Je kunt de organisatie effectief inrichten en het maximale uit de middelen halen door de organisatie en onderlinge samenwerking zo effectief mogelijk in te richten.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • stevig onderwijskundig onderlegd is en over veel ervaring in het onderwijs beschikt;
 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • prioriteiten kan stellen en duidelijke doel voor ogen heeft;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen Stichting VCO Oost-Nederland.

 
Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Ondernemerschap
 • Samenwerken
 • Conceptueel denken
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Oudergerichtheid
 • Coachen

Wij bieden jou:

 • een enthousiast en divers team;
 • ondersteuning op bovenschools niveau op gebied van HRM, kwaliteit, financiën en gebouwbeheer;
 • salariëring volgens cao po;
 • schaal D12;
 • benoemingsomvang wtf 1;

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *