Verbindende teamleiders in Haarlem

De Parel zoekt verbindende teamleiders
“Niet in alle oesters groeien parels. Alleen in die oester met een klein mankementje.”
  
De Parel
De Parel is een openbare school voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs voor leerlingen met motorische beperkingen, meervoudige beperkingen en/of chronisch zieken. Onderwijs, zorg en revalidatie werken samen rondom onze leerlingen.
 
Ons doel is dat onze leerlingen vertrouwen ontwikkelen in hun eigen mogelijkheden. We stimuleren leerlingen en rusten hen toe om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We leggen daarbij de lat telkens een stukje hoger omdat wij uitgaan
van mogelijkheden en denken in oplossingen.
 
De Parel is een letterlijke vertaling van onze missie. De Parel symboliseert wijsheid die is opgedaan door ervaring. Door het innerlijke vertrouwen te versterken kunnen onze leerlingen alle uitdagingen van het leven aan. De Parel staat ook voor loyaliteit,
toewijding en standvastigheid. Onze school vormt een hechte gemeenschap waarbij de betrokkenheid van het team, leerlingen en ouders groot is. Een fijne plek waar iedereen zichzelf kan zijn.
De vijf Parels vormen de bouwstenen van onze school:

  1. Zelfstandigheid: Wat we zelf kunnen, doen we zelf.
  2. Respect: We zijn aardig voor elkaar.
  3. Samenwerken: We helpen elkaar.
  4. Veiligheid: We zorgen voor elkaar.
  5. Integraliteit: Onderwijs, zorg en revalidatie zijn verbonden

 Op De Parel bieden we een breed leerstofaanbod, afgestemd op de leerling. Voor iedere leerling wordt een individueel OntwikkelingsPerspectiefPlan opgesteld. We streven naar een doorgaande ontwikkeling van iedere leerling waarbij de leerlijnen voldoen aan de
kerndoelen. In tegenstelling tot het regulier onderwijs hanteren wij geen jaarklassensysteem. Elk jaar stromen nieuwe leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in waardoor onze groepen jaarlijks wisselend van samenstelling zijn.
Daarnaast is veel aandacht voor muziek en cultuur, bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Het schoolgebouw is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk waarbij wij beschikken over een eigen zwembad, een gymzaal en een leskeuken. Naast de onderwijsvoorzieningen
zijn er behandelruimtes voor de revalidatiebehandelingen. Op De Parel werkt een vast revalidatieteam van Reade. Ook Happy2Move, een organisatie voor naschoolse dagbesteding en individuele begeleiding, beschikt over een eigen ruimte binnen de school.
 
De Parel is een sfeervolle en gezellige school waar het hechte, veelzijdige en professionele team iedere dag met gedrevenheid werkt voor 120 leerlingen vanuit passie en liefde voor het speciaal onderwijs.
 

Wij zoeken voor twee vacatures:
 
Een empathische teamleider met visie en focus
Je hebt een doordachte visie op speciaal onderwijs en een toekomstgerichte helikopter view waarvoor je staat en durft uit te dragen. Je bent een echte teamspeler, maar je hakt knopen door wanneer dat nodig is, waarbij je open en transparant bent over de besluitvormingsprocessen.
Je bent bereid om zelf met de voeten in de klei te staan en bij te springen waar nodig.
 
Een motiverende teamleider die richting geeft vanuit vertrouwen
Je geeft het team ruimte voor eigenaarschap en vertrouwt hen verantwoordelijkheid toe zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen. Je onderhoudt het klimaat waarin leerlingen en leerkrachten zich gezien, gehoord en gestimuleerd voelen. Je ondersteunt
het team op een motiverende en verbindende wijze in hun professionele ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Je borgt de veilige en open cultuur binnen de school. Met jouw positieve insteek en humor creëer je hiervoor mogelijkheden.
 
Een benaderbare teamleider
Met jouw mensgerichte houding en inlevingsvermogen zoek je de verbinding met je collega’s, leerlingen en ouders. Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en hebt een positieve uitstraling. Je  weet goed wat er speelt binnen het team en in de school. Je zorgt voor heldere
communicatie met tact en flair.
 
Onze nieuwe teamleider:
Is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg en/of bedrijfsvoering
Je bent een proactieve sparringpartner op het gebied van de integrale beleidsontwikkeling. Je hebt een doordachte visie op onderwijs en op de school die je met elkaar wilt zijn en kan dit samen met het team vertalen naar een gezamenlijke pedagogische opdracht.
De plannen van de school vertaal je naar teamdoelstellingen en in de personele gesprekken naar de individuele medewerker.
Je inspireert het team om zich te blijven ontwikkelen waarbij je het pedagogisch klimaat bewaakt.
 
Is verantwoordelijk voor het operationeel management
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het team.  Je adviseert de directeur over en levert bijdragen aan de inrichting, organisatie en de wijze van uitvoering van de werkprocessen van de school. Je bent hét aanspreekpunt voor het
team, leerlingen, ouders en omgeving.
 
Geeft leiding aan het team (gemiddeld 20 collega’s)
Als teamleider heb je zicht op zowel de individuele kwaliteiten als op teamkwaliteit. Hierdoor heb je een goed beeld van de talenten, ontwikkelingsmogelijkheden en verbetercapaciteit. Je houdt rekening met verschillen en benut die verschillen. Je weet verder
vorm te geven aan collegiale consultatie, intervisie en het geven en ontvangen van professionele feedback. Je legt steeds de verbinding met de schoolambitie, de individuele ontwikkeling en je stimuleert samen leren.
Je laat voorbeeldgedrag zien in lijn met de kernwaarden en ondersteunt het team in het vertalen van de kernwaarden en hun persoonlijke pedagogische opdracht naar concreet gedrag in hun werk. Je bent steeds bezig met het creëren van een optimaal leer- en verbetercultuur
en dat doe je door je bij iedere keuze af te vragen wat deze keuze bijdraagt aan het verbeteren van het onderwijs. Je verbindt alle lagen binnen de school – leerlingen, ouders en medewerkers – door met elkaar in gesprek te gaan.

 

Vereisten

  • Voorkeur voor bekendheid met (speciaal) primair onderwijs en/of gehandicaptenzorg;
  • Leidinggevende ervaring. Opleidingsniveau HBO

Arbeidsvoorwaarden:
De betrekkingsomvang van deze vacature is 0,6 – 0,8fte. Het salaris heeft een carrièrepatroon van schaal A-12 (cao po 2022).
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.