Zorg- en Onderwijscoördinator m/v (0,8/1,0 fte) in Amersfoort

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, waar we passend onderwijs bieden op het voor de leerling hoogst haalbare niveau; vmbo b/k, mavo, havo en vwo. Op het
Axia College staan de kwaliteiten van de leerling centraal; we bieden examengericht onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de extra ondersteuning die onze leerlingen nodig hebben.
 
Het Axia College heeft 3 locaties.

Voor onze locatie Liendertseweg (bovenbouw mavo – havo) zijn wij op korte termijn op zoek naar een  

Zorg- en Onderwijscoördinator m/v
(0,8/1,0 fte)
 
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke vacature i.v.m. ziektevervanging.

Over ons
Het team bestaat uit betrokken en bekwame collega’s, die dagelijks het onderwijs verzorgen aan ruim 125 leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften. De school de school heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing.
 

Wij zoeken dan ook iemand die samen met ons de school naar een hoger niveau kan tillen.

Functie
Van de nieuw te benoemen zorg- en onderwijscoördinator (m/v) verwachten we naast een afgeronde opleiding een flinke dosis doorzettingsvermogen om samen met onze orthopedagogen, pedagogische coaches en vakdocenten de spil te zijn in de leerlingenzorg van het
Axia College. Je maakt deel uit van de ‘Commissie van Begeleiding’ binnen de school en voert taken uit die passend zijn bij de coördinatie van de zorg. Je draagt d.m.v. de professionalisering van de school bij aan de juiste plaatsing en ontwikkeling van onze
leerlingen. Daarnaast ondersteun en adviseer je docenten bij het vormgeven van het onderwijs, adviseer je docenten/mentoren bij het uitvoeren van het perspectiefplan van de leerling en heb je contact met ouders/verzorgers en hulpverlenende instanties. Je neemt
deel aan zowel de binnenschoolse als bovenschoolse (zorg)overleggen en je bent in staat mee te denken over de vaak complexe ontwikkelingsproblematiek van onze leerlingen. Je weet hoe je hiermee om moet te gaan, omdat je hart bij het (speciaal) onderwijs ligt.

Profiel
De nieuwe collega die wij zoeken ….:

  • heeft een afgeronde relevante opleiding, bijvoorbeeld orthopedagogiek, onderwijskunde of jeugdpsychologie,
  • heeft essentiële ervaring in het onderwijs met jongeren met complexe ontwikkelingsproblematiek.;
  • is een doorzetter, flexibel, enthousiast;
  • is communicatief vaardig, weet mensen te verbinden, kan goed samenwerken en kennis overdragen;
  • stelt in de hectiek van het werkveld de juiste prioriteiten en is in staat om innovatief te denken vanuit een helicopterview;
  • is proactief, reflecterend en heeft humor.

Taken en verantwoordelijkheden:

        –     Instroom van leerlingen; vakdidactische haalbaarheid, adviesrol voor het OPP, meekijken
               voor het vakkenpakket, analyse bijwerken, etc.
        –     Axia leerlingen; vakinhoudelijk advies, E-OPP besprekingen, getuigschriften MBO, notulen  
               overgangsvergaderingen, adviseren en volgen van maatwerktrajecten, etc.
        –     Axia docenten; klasobservaties m.b.t. het klassenmanagement en didactiek, PTE informatie
               samenstellen en verspreiden, invulling mentoruren geven, vak-jaarplanner, etc.
        –     Uitstroom leerlingen; overleg met decanen, gesprekken her-examenleerlingen en ouders,
               analyse bijwerken, etc.
        –     Overleggen; CvB, bila met afdelingsleider, etc.
        –     Overige taken; vullen jaarplanner, groepsplan opstellen – uitzetten en bewaken, maken van
               examenreader per vak, groepsbesprekingen plannen – coördineren en voorzitten, etc.

Onze school valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De onderwijsgroep voert een vooruitstrevend en aantrekkelijk ontwikkelings- en beloningsbeleid. Binnen onze school liggen er veel mogelijkheden je verder te ontwikkelen. De inschaling vindt plaats
in salarisschaal 12 van de cao-PO.

Solliciteren
Herken je jezelf in de geschetste uitdaging? Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 28 september je sollicitatie. De brief en CV kunnen ter attentie van Frans Paymans, afdelingsleider bovenbouw mavo/havo. En kan gemaild worden naar Wendy Brink via
w.brink@axiacollege.nl.

In de brief hopen we, naast de motivatie, ook het een en ander over jou als persoon te kunnen lezen: wat drijft jou, waar houd jij je vooral graag mee bezig, wie ben jij?

Procedure

  • Een eerste gesprek zal plaatsvinden met de directie, vergezeld door een lid van de Commissie voor Begeleiding; (dit gebeurt zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum);
  • Een impressieochtend met het team/leerlingen behoort tot de mogelijkheden en kan vervolgens gepland worden om nader kennis te maken met de locatie en de inrichting van het onderwijs en de begeleiding.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.