Zorgcoördinator, 0.6 fte (zwangerschapsvervanging)

Wat zoeken wij?
I.v.m. zwangerschap van onze huidige zorgcoördinator, zijn wij met ingang van 4 februari 2020 op zoek naar een zorgcoördinator voor 0,6 fte. Het betreft een tijdelijke aanstelling tót 4 juli 2020. 

Heb jij affiniteit met het werken met leerlingen van 12 tot 18 jaar en het onderwijs? Een afgeronde opleiding afgerond op HBO+ (met relevantie certificaten) of WO-niveau? Sta je stevig in je schoenen, ben je communicatief zeer vaardig, accuraat en proactief?
Dan gaan wij graag met je in gesprek!

De zorgcoördinator heeft binnen de HBM een zeer belangrijke taak. Niet alleen ben je (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die de schoolorganisatie biedt, maar ook richting de schoolleiding, de leerlingen, hun ouders en externe organisaties
vervul je een verantwoordelijke functie.

Als zorgcoördinator adviseer je de onderwijsgevende collega’s over de individuele of groepsgerichte aanpak van leerlingen/klassen en coördineer je de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Tevens bewaak je de uitvoering van de afspraken
uit een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Verder heb je contacten met externe instanties, zoals leerplicht, schoolarts en gemeente. Je overlegt met ouders, leerlingen, basisscholen en externe instanties om vast te stellen of een leerling toelaatbaar is en
om de ondersteuningsbehoefte op het gebied van leerresultaten en/of sociaal-emotioneel gebied vast te stellen. Je toetst dit aan het ondersteuningsprofiel van de school en geeft hierover voorlichting aan de betrokkenen. Je ziet er ook op toe dat de gegevens
worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en je draagt zorg voor het vastleggen en de verslaglegging van de gesprekken in het leerlingdossier.

In de organisatie draag jij zorg voor de ondersteuning van professionalisering van collega’s, mentoren en het zorgteam. Daarbij stuur je functioneel het zorgteam aan.

Wij vragen een brede theoretische kennis van het vakgebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Je hebt kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren en de beperkingen hierin. Daarnaast heb je kennis van het
functioneren van het samenwerkingsverband , passend onderwijs en de zorgstructuur van het SBO/(V)SO in de regio. Ook dien je te beschikken over kennis van de sociale kaart en de ketenpartners. Tevens heb je kennis van het onderwijskundige proces alsmede didactische
methoden en technieken.

Voor de functie is het van belang, dat je vaardig bent in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen.

 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *