Zorgcoördinator Basis Onderwijs in Amsterdam

Zorgcoördinator Basis Onderwijs (0,8-1.0 FTE)
Wij zijn op zoek naar een zorgcoördinator voor Basis Onderwijs (0,8 -1,0  fte) die verder vormgeeft aan ons zorgbeleid en onderdeel uit wil maken van een dynamische internationale school. De zorgcoördinatorzal op drie verschillende locaties werken.

De zorgcoördinator coördineert:
●       het organiseren en voorzitten van het Intern Zorg Overleg (IZO);
●       het organiseren en voorzitten van het Zorg Advies Team (ZAT);
●       het zorgdragen voor de uitvoering van de binnen het IZO en ZAT genomen besluiten;
●       het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van de zorg betreffen;
●       het deelnemen aan leerlingenbesprekingen;
●       het opstellen, bewaken, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP);
●       het overleggen met externe deskundigen en coördineren van de uitvoering van de zorg voor leerlingen door externe deskundigen;
●       het onderhouden van contacten met externe instanties over het overnemen van zorg die de mogelijkheden van de school overstijgen;
●       de contacten met het Samenwerkingsverband en het aanmelden van leerlingen bij het Onderwijs Schakel Loket (OSL);
●       het bespreken met teamleiders, mentoren, docenten, ouders/verzorgers en leerlingen van sociaal-emotionele problemen, leer- en gedragsproblemen, etc. die het niveau van de leerlingbegeleider en mentor overstijgen;
●       het organiseren van trainingen voor docenten en leerlingen;
●       deelnemen aan overlegvormen gericht op afstemming en aansluiting van onderwijs en zorg (zoals in het netwerk van zorgcoördinatoren);
●       betrokkenheid bij de aanmelding van nieuwe leerlingen en het informeren van mentoren voor wat betreft de benodigde zorg.

De zorgcoördinator beschikt over:
●       een brede theoretische kennis van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; kennis van wet- en regelgeving binnen het voortgezet onderwijs en specifiek van de leerlingenzorg;
●       een relevant netwerk met betrekking tot zorgbeleid in Amsterdam;
●       kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
●       vaardigheid in het inspelen op veranderende omstandigheden;
●       leidinggevende, adviserende en coachende vaardigheden;
●       theoretische en praktische kennis van probleemgebieden en leerachterstanden bij leerlingen;
●       vaardigheid in het kunnen omgaan met conflictsituaties en onder druk kunnen werken;
●       vaardigheid in het coördineren en begeleiden van werkzaamheden op het gebied van leerlingenzorg;
●       vaardigheid in het goed communiceren met alle partijen;
●       ervaring in het werken in een internationale context;
●       Nederlandse en Engelse vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). 

Wij bieden:
●       een inspirerende werkomgeving;
●       uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden cf. CAO-VO;
●       salariëring op basis van ervaring, max S11 CAO-VO;
●       aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *