Zorgcoordinator in Goes

Het betreft een vacature voor 32 klokuren op Het Goese Lyceum, locatie Bergweg te Goes.

De zorgcoördinator adviseert en regelt extra hulp bij problematiek op pedagogisch/didactisch en of
psychosociaal gebied. De zorgcoördinator ondersteunt en begeleidt ouders, leerlingen, docenten en teamleiders op het gebied van leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg.

De  zorgcoördinator van de Bergweg levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL-VO), geeft leiding aan het Zorgteam/SMTen vertegenwoordigt de school in werkgroepen
van het samenwerkingsverband Oosterschelde.

 
 

Wij zoeken iemand met een passende opleiding (minimaal HBO)  en voldoende aantoonbare kennis en ervaring in het vakgebied, bijvoorbeeld, Master SEN, orthopedagoog, Social Work, jeugdhulpverlening.

 •  brede kennis van opvoedings- en onderwijssituaties;
 • kennis van behandelingsmethoden en -strategieën voor opvoedings- en onderwijssituaties;
 • kennis van organisatie en werkwijze van zorgsystemen;
 • methodische vaardigheden ten behoeve van de opstelling en uitvoering van handelingsplannen;
 • inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstellingen, de regionale
 • zorgstructuur en de sociale kaart in de regio;
 • vaardigheid in het helder formuleren en adviseren;
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 

Bovendien moet hij/zij zich kunnen vinden in de kernwaarden van de organisatie:

 • Klantgerichtheid.
  Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.
 • Ambitie.
  De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.
 • Samenwerken.
  De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

De functie is conform het functieprofiel van zorg coordinator schaal 11, .afhankelijk van opleiding en ervaring.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO.
Het betreft een tijdelijke functie i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof waarschijnlijk tot aan de zomervakantie.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *