Zorgcoördinator in Woerden

De zorgcoördinator is voorzitter van het begeleidingsteam en derhalve inhoudelijk verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van dit BT.
In het begeleidingsteam zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: jeugdhulpwerk, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogiek en trajectbegeleiding.
Het takenpakket van de zorgcoördinator is breed en omvat onder andere het volgende:
– organiseren en voorzitten van diverse overleggen; zowel intern als extern.
– in staat zijn om processen aangaande de begeleiding strak aan te sturen. (vastleggen van afspraken, bewaken voortgang e.d.)
– het bewaken van de terugkoppeling van gegevens naar leraren, gespecialiseerde ondersteuners en andere belanghebbenden.
– het coördineren van veel zorgtaken. (dus overleggen met zowel externe als interne partijen)
– bezighouden met casuïstiek.
– het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kwaliteit van de begeleidingsactiviteiten door onder andere het up to date houden van het begeleidingsplan en het bewaken van de uitvoering daarvan, het coördineren van activiteiten inzake innovatiebeleid
en andere ontwikkelingen, deelname aan relevante externe beleids- en werkgroepen.
– het begeleiden van medewerkers inzake begeleidingsvraagstukken.
 

De zorgcoördinator beschikt over:
– brede (praktijk)kennis op het gebied van de school en onderwijskundige ontwikkelingen. (of is in staat zich dit snel eigen te maken)
– brede en diepgaande kennis van zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding m.n. ten aanzien van leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.
– vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding.
– vaardigheid in het implementeren van nieuwe ontwikkelingen.
– kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en -mogelijkheden.
– vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen.
– uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Affiniteit met de doelgroep is een vereiste.

De zorgcoördinator is bereid om een relevante opleiding tot zorgcoördinator te volgen.
 

Laptop en telefoon in bruikleen.
Mogelijkheid om jaarlijks tot een bedrag van 100 euro te declareren voor zelf gekozen ontspannende activiteiten.
Verder conform CAO voor VO.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.