Zorgcoördinator

We zijn met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een ervaren zorgcoördinator. Deze zorgcoördinator krijgt de gelegenheid een grote bijdrage te leveren aan het verder inrichten en op orde brengen van de zorg en leerlingbegeleiding
op school.
We zoeken een zorgcoördinator met ruime ervaring in het voortgezet onderwijs; iemand die de wegen kent en weet wat nodig is. We zoeken een zorgcoördinator voor 0,5 FTE. De werkdagen worden in overleg bepaald. Het betreft een OOP-functie in schaal 10 of 11,
afhankelijk van opleiding en ervaring. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling. Na een positieve beoordeling is er zicht op een vaste aanstelling.
We zoeken een enthousiaste, leergierige en flexibele collega met reflectief vermogen. Iemand die ervaring heeft in het voortgezet onderwijs en havo- en vwo-leerlingen kent. We zoeken iemand die wil samenwerken in de school en daarbuiten. Iemand die zélf verantwoordelijkheid
neemt en zelfstandig kan werken.
Wij bieden een uitermate afwisselende functie met een breed pakket van taken en verantwoordelijkheden, waarbij je werkt met de schoolleiding, mentoren, docenten, leerlingen en externe partijen (instanties, ouders) en waar je de ruimte krijgt de baan zelf in
te richten en vorm te geven, passend bij de visie en doelen van de school.

Werkzaamheden:
Coördineren van ondersteuningsbehoeften binnen de school;
Docenten en mentoren en leerjaarcoördinatoren adviseren en begeleiden over de aanpak en behandeling van leerlingen;
Voorbereiden en voorzitten van het overleg passend onderwijs/ zorgadviesteam;
Afstemmen met (de behandeling door) externe specialisten;
Gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over passend onderwijs binnen de school;
Jaarlijks aanpassen van het School Ondersteuningsplan en andere wettelijke documenten;
Participeren in externe overleggen gericht op passend onderwijs;
Netwerken onderhouden van en met externe partijen, zoals GGD, SWV en Altra;
Gesprekken voeren met docenten, mentoren, ouders en leerlingen en zo nodig externe hulpverleners teneinde de problematiek te beoordelen en in beeld te brengen.

Wij zoeken iemand die:
Een relevante opleiding heeft zoals bijvoorbeeld (ortho-)pedagogiek of de zorgcoördinator opleiding;
Ruime ervaring heeft in deze functie in een vo school;
Communicatief sterk is;
Flexibel en stressbestendig is;
Reflectief vermogen heeft;
Sterk is in het analyseren van dossiers en vanuit die informatie advies opstelt;
Past in de visie van de school en dus met een positieve mindset werkt vanuit de relatie.

Wij bieden:
Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
Creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
Salariëring in een OOP-functie, schaal 10 of 11 afhankelijk van ervaring en opleiding:
Startdatum: per zo spoedig mogelijk;
In eerste instantie een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband na een positieve beoordeling;
Een lerende organisatie en een werkplek in een opleidingsschool.

Meer informatie:
Voor vragen over de vacature kan je terecht bij teamleider onderbouw Reineke Hesselt van Dinter:
r.hesselt.van.dinter@gerritvdveen.nl
Solliciteren:
Via Meesterbaan. richt je sollicitatiebrief met motivatie en CV tot uiterlijk vrijdag 20 september 2019 aan de heer Jan-Willem Dienske, rector. 
Na de selectie van brieven zullen sollicitatiegesprekken gepland worden. Dat zal zijn vanaf de week van 27 september 2019.

 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *