Afdelingsleider

Trias zoekt een nieuwe afdelingsleider voor de bovenbouw van de theoretische leerweg. In nauwe samenwerking met de andere vier afdelingsleiders en de directeur geef je leiding aan de collega’s binnen je afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Je maakt onderdeel uit van de schoolleiding en draagt ook verantwoordelijkheid voor een of meerdere schoolbrede portefeuilles. Je geeft op inspirerende wijze uitvoering aan het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van de school en draagt bij aan de ontwikkeling daarvan.

Read more

Zorgspecialist

Als zorgspecialist maak je onderdeel uit van het ondersteuningsteam van Lentiz │ Revius. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg/ondersteuning voor alle leerlingen van de mavo, havo en vwo op onze twee locaties. Je coacht en begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of leer- en ontwikkelingsproblemen en adviseer je collega’s op deze gebieden. Je neemt deel aan interne en externe netwerkbijeenkomsten op het gebied van de leerlingenzorg. Ook vervul je ook de rol van coördinator sociale veiligheid.

Read more