Strategische Communicatieadviseur in Amsterdam

We zoeken een ervaren beleidsadviseur die op stichtingsniveau vorm en uitvoering geeft aan de communicatiestrategie van onze organisatie. In deze rol adviseer je het bestuur en de schooldirectie op het gebied van zowel interne- als externe communicatie. Je bent onze PR expert en treedt indien nodig op als woordvoerder van de organisatie. Je vormt het communicatieteam samen met een operationeel communicatiemedewerker. Als team maak je zichtbaar waar wij als ondernemend openbaar onderwijs voor staan en hoe we daar invulling aan geven binnen onze scholen. Brede ondersteuning van onze scholen met communicatie tools, heldere processen en begeleiding hoort hierbij. Je werkt doelmatig aan professionalisering van de communicatievaardigheid op scholen zodat zij leren “het zelf te doen”.

Lees meer