Voorzitter Bestuur RSV Breda VO

In de Stichting Regionaal SamenwerkingsVerband Breda eo werken 12 schoolbesturen in een brede regio rondom Breda aan de vormgeving van passend onderwijs. Zij werken voor de ca. 23.000 leerlingen op 34 scholen. De beleidskaders van het RSV Breda zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2018-2022. Het bestuursmodel betreft een one-tier-model: uitvoerend en toezichthoudend bestuur zijn beiden onderdeel van één orgaan, n.l. het bestuur. Dit bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger vanuit ieder van de 12 aangesloten schoolbesturen. Vanuit de door het bestuur uitgesproken wens te komen tot een meer onafhankelijk toezicht op het RSV Breda eo ontstaat er per 1 november 2019 een vacature voor voorzitter van het bestuur.

Read more

Directeur P.C. Jenaplan-basisonderwijs

1. KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE
De schoolleider is voorzitter van het managementteam en geeft met dit team leiding aan het schoolteam en stuurt de managementondersteuner aan. Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor het totale functioneren van de schoolorganisatie binnen het Integraal Kind Centrum (IKC) en verantwoordelijk voor de behaalde onderwijskwaliteit.

Read more