Directeur MBO

Samen met uw team werkt u aan het opstellen van een toekomstgericht uitvoeringsmodel voor het mbo, waarin de kwaliteitsverbetering van het opleidingsportfolio centraal staat. Als inspirator en coach motiveert u uw medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Read more

Locatiedirecteur

De locatiedirecteur heeft twee kerntaken:
• onderwijskundig leiderschap;
• dagelijkse leiding van de locatie.
De locatiedirecteur heeft twee kerntaken:
• onderwijskundig leiderschap;
• dagelijkse leiding van de locatie.
De Klimopschool zoekt een locatiedirecteur met onderwijskundig leiderschap en heeft dagelijkse leiding van de locatie

Read more