Ondersteuningscoördinator

Functieomschrijving

 • Vervullen van een voortrekkersrol op het gebied van begeleiding en ondersteuning (aandachtsgebied passend onderwijs);
 • (mede) opstellen van het ondersteuningsplan/ondersteuningsprofiel en de uitvoering hiervan aansturen, monitoren en evalueren;
 • opstellen en bewaken van interne en externe procedures;
 • stimuleren en adviseren van leerlingondersteuners, kernteamleiders en schoolleiding;
 • functioneel aansturen van de aanspreekpunten “leerlingondersteuning” van de locaties;
 • onder verantwoordelijkheid van de kernteamleider betrokken bij de toelating en verwijzing van leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag;
 • organiseren van de externe ondersteuningsteambesprekingen (op afroep aanwezig bij interne besprekingen) en toezien op uitvoering van de afspraken;
 • organiseren en toezien op de uitvoering van de activiteiten in het ondersteuningsplan;
 • opbouwen van een netwerk en onderhouden van contacten met externe partners;
 • functioneel aansturen van andere experts rondom de leerlingondersteuning (zoals de ambulant begeleiders, jeugdmaatschappelijk werkers, psycholoog).

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een ondersteuningscoördinator die de lijnen uitzet en de activiteiten in en om de school coördineert op het gebied van passend onderwijs in de uitvoering van de zorgplicht van de school. Je werkt samen met een collega ondersteuningscoördinator
die tevens beleidsmatig eindverantwoordelijk is. De rol wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de onderwijsdirecteur. Beide ondersteuningscoördinatoren werken schoolbreed in afstemming met de kernteamleiders die ondersteuning in hun portefeuille hebben.

De ondersteuningscoördinator:

 • hbo pedagogiek of vergelijkbaar;
 • heeft kennis van en inzicht in het sociale netwerk van de regio;
 • heeft kennis van begeleiding en ondersteuning;
 • weet samenwerkingsstructuren aan te boren en te onderhouden;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • kan processen aansturen;
 • reflecteert pro-actief op het eigen handelen;
 • is stressbestendig.

Bijzonderheden

Het betreft een nieuwe functie met een structureel karakter. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden (voorziening tijdelijke vacature). Als impuls voor de nieuwe ondersteuningsstructuur willen we graag dat iemand (bijna) fulltime wil werken het
eerste jaar, waarschijnlijk is het jaar erna zo’n 0,6 wtf beschikbaar.

Je volgt grotendeels de schoolvakanties. Door tijdens werkweken meer te werken met een lagere benoemingsomvang, beschik je over 10 weken vakantie per jaar.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op donderdag 19 september. De tweede ronde, met een voorbereidingsopdracht, vindt plaats op maandag 23 september 2019.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *